Yoga Nedir?

Yoga Sanskritçe’de “bütünleşmek” demek. Neyi birleştiriyoruz? Bana göre nefesle hareketleri, nefesle düşünceleri içimizdeki ritmle harmanlayıp, şimdiki zamanla bütünleşiyoruz. Şimdiki zamanla bütünleşmek şu açıdan önemli: düşüncelerimiz bizi ya geçmişe ya da geleceğe götürür; ya pişmanlıklara ya da gelecekle ilgili kaygılarımıza. Halbuki ne geçmiş gerçektir artık, ne de gelecek. Aslında sadece şu an var. Şimdiki zamanda yaşamak için neden çaba göstermeliyiz ki? Geçmişten pişman olmamıza gerek kalmaz çünkü zaten o şimdiki zamanı tam yaşamışızdır, tam yaşanmışsa neden pişman olalım? Gelecekten de korkmamıza gerek kalmaz çünkü şu anı tam yaşayarak geleceğimizi olabilecek en iyi şekilde şekillendiriyoruzdur.

Yoganın daha teknik ve klasik tanımlarına gelince:

M.Ö. 3000-2500 dolaylarında Hindistan’da ortaya çıkmış bir felsefe, yaşam bilimidir.

Sanskritçe anlamı “birleştirmek veya bütünleşmek”; yoga yapan kişiye erkekse Yogi, kadınsa Yogini denir. Yoga, beden, zihin ve ruhu tamamen eğiten, kişinin kendini tanımasını sağlayan dünyadaki en eski kişisel gelişim metodudur.

Klasik yoganın Patanjali’nin Yoga Sutra‘sına göre 8 uygulaması vardır.

1- Yama (5 etik kural): zarar vermeme, yalan söylememe, çalmama, yaşam enerjimizi doğru yönlendirme, açgözlü olmama

2- Niyama (5 spiritüel kural): Temiz olma, halinden memnun olma, disiplin, içe bakış, kendimizi daha büyük bir kuvvete teslim etme

3- Asana: vücut egzersizleri

4- Pranayama: nefes egzersizleri

5- Pratyahara: 5 duyuyu içe yönlendirme

6- Dharana (Konsantrasyon): dikkati tek bir nesne üzerine odaklama

7- Dhyana (Meditasyon): zihindeki faaliyetin yavaşlaması sonucu konsantrasyon

8- Samādhi (Özgürleşme): Tam bütünleşme: tüm ikiliklerin, yani özne ve nesnenin ortadan kalkarak “bir” olduğu an

Bunları biraz açalım:

1-YAMA

”5 etik kural” (yapılmaması gerekenler de diyebiliriz):

–zarar vermeme

–yalan söylememe

–çalmama

–yaşam enerjimizi doğru yönlendirme

–açgözlü olmama

2-NIYAMA

”5 spiritüel kural” (yapılması gerekenler de diyebiliriz):

–temizlik

–halinden memnun olma, şükretmek

–disiplin

–içe bakış

–kendimizi daha büyük bir kuvvete teslim etme

3-ASANA

Asana, omurgayı:

-Öne eğme

-Arkaya eğme

-Döndürme ve Bükme ile birlikte,

-Baş aşağı haraketler

-Denge duruşları

-Omurgayı uzatma, omurların arasını açma çalışmaları şeklinde tezahür eder.

4-PRANAYAMA

Nefes egzersizleridir.

5-PRATYAHARA

Duyularımızı içe yönlendirme çalışmasıdır.

Örn: Kulakları tıkamak, gözleri kapamak

6-DHARANA

Tek nesne üzerine istikrarlı odaklanma

Örn: mum ışığına odaklanma

7-DHYANA

Meditasyon sürecinde kesintisiz akan konsantrasyon

8-SAMADHI

Meditasyon sonucu bireyin nesne ile karışıp onunla bir olup aralarında ayrılık duygusu olmadığında yaşanan aydınlanma.

Örn: Sema sırasında dönen dervişlerin yaradanla bütünleşme hali.